ІДЕАЛІЗМ ТА РЕАЛІЗМ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

О. В. Невмержицька

Анотація


Стаття розкриває основні засади ідеалістичного та реалістичного напрямів філософії, а відтак і педагогіки. Проаналізовано методичні та організаційні аспекти формування цінностей особистості в ідеалістичному та реалістичному напрямах едукації.

Ключові слова: цінності, ідеалізм, реалізм, формування цінностей.

The article analyses basic principles of idealistic and realistic directions of philosophy, and hence pedagogy. The methodological and organizational aspects of the formation of the personality's values in idealistic and realistic directions of education are analyzed.

Key words: values, idealism, realism, forming of values.


Повний текст:

DOC

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.