Індивідуальна робота зі студентами оркестрової секції на факультеті мистецтв у класі основного та додаткового музичних інструментів

Основний зміст статті

Георгій Олегович Білоненко
Іван Анатолійович Касілов
Євген Сергійович Корольков

Анотація

У статті розглянуто основні проблемні питання, які стосуються планування й організації навчального процесу під час проведення індивідуальних занять з основного та додаткового інструментів. Визначено та встановлено методичні шляхи щодо розв’язання проблемних ситуацій, які виникають під час засвоєння інструментальних дисциплін.

Деталі статті

Як цитувати
Білоненко, Г., Касілов, І., & Корольков, Є. (2016). Індивідуальна робота зі студентами оркестрової секції на факультеті мистецтв у класі основного та додаткового музичних інструментів. Педагогіка вищої та середньої школи, 48, 3-7. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2347
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

Георгій Олегович Білоненко, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

старший викладач

Іван Анатолійович Касілов, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

викладач

Євген Сергійович Корольков, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

викладач

Посилання

1. Бай Ю. Н. Методические рекомендации по изучению дидактических принципов обучения игре на музыкальных инструментах / Ю. Н. Бай. – Мелитополь : МПИ, 1989. – 28 с.
2. Давидов М. А. Київська академічна школа народно-інструментального мистецтва /М. А. Давидов. – Київ, 1998. – 224 с.
3. Крицький В. М. Педагогічні проблеми сучасної музично-виконавської підготовки студентів мистецьких спеціальностей // Збірник науково-
методичних статей Ніжинського державного університету. – Ніжин. – 2012. – Вип. 7. – С. 86–91.
4. Лёхин И. В. Словарь иностранных слов / И. В. Лёхин, Ф. Н. Петров. – [5-е изд., стер.]. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955. – 854 с.
5. Паньков О. С. Питання формування виконавської майстерності в процесі навчання грі на баяні / О. С. Паньков. – Кривий Ріг, 1995. – 376 с.
6. Пляченко Т. М. Методика роботи з музично-інструментальними колективами: навч.-метод. посіб. [для студентів мистецького факультету педагогічного університету] / Т. М. Пляченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2009. – 232 с.
7. Фіцула М. М. Педагогіка : [навч. посіб.] / М. М. Фіцула. – [3-тє вид., стер.]. – Київ : Академвидав, 2009. – 560 с. (Серія «Альма-матер»).
8. Чайка В. М. Основи дидактики : [навч. посіб.] / В. М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 238 с. – (Серія «Альма-матер»).
9. Ястребов Ю. Г. Школа – училище – вуз. Проблемы и перспективы / Ю. Г. Ястребов. – Владивосток, 1988. – 232 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.