Контекстуалізація професійної підготовки дизайнерів одягу у ВНЗ

Основний зміст статті

Вікторія В’ячеславівна Желанова

Анотація

Желанова В. В. Контекстуалізація професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу у ВНЗ.


У представленій статті розглянуто принцип контекстуалізації у форматі професійної підготовки дизайнерів одягу у ВНЗ. Висвітлено концептуальні засади контекстуалізацїі професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу. Подано дефініції поняття «контекстний підхід», «контекст», «професійний контекст». Обґрунтовано феномен «професійний контекст майбутнього дизайнера одягу» й розглянуто його структуру, що містить мотиваційно-ціннісний, творчо-проектувальний, виробничий контексти. Розкрито змістову площину  контекстуалізації. Проаналізовано організаційні аспекти контекстуалізації, що пов’язані з упровадженням певного педагогічного інструментарію контекстної спрямованості.


 

Деталі статті

Як цитувати
Желанова, В. (2016). Контекстуалізація професійної підготовки дизайнерів одягу у ВНЗ. Педагогіка вищої та середньої школи, 48, 17-23. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2358
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Вікторія В’ячеславівна Желанова, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Вербицкий А. А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение / А. А. Вербицкий. – Москва : Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 1999. – 75 с.
2. Зимогляд Н. С. Модель професійної діяльності дизайнера одягу з проектування швейних виробів / Н. С. Зимогляд // Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 2010, No 28/29 – С. 48–57.
3. Розенсон И. А. Основы теории дизайна: [учеб. для вузов] / И. А. Розенсон. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 219 с.
4. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. / С. Л. Рубинштейн. – Москва : Педагогика, 1989. – Т. 1. – 486 с.
5. Сушан А. Т. Інженерне проектування швейних виробів : [навч. посіб.] / А. Т. Сушан. – Київ : Арістей, 2005. – 172 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.