Навчання майбутніх інженерів-металургів математичного моделювання у процесі розв’язування професійно спрямованих задач

Основний зміст статті

Ганна Алімівна Горшкова

Анотація

Горшкова Г. А. Навчання майбутніх інженерів-металургів математичного моделювання у процесі розв’язування професійно спрямованих задач.


У статті розглядаються можливості застосування математичного моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-металургів. Підкреслено, що упровадження нових технологій у розроблення і функціонування металургійного комплексу значно підвищує вимоги в галузі фундаментальних наук до випускників вищих навчальних закладів інженерного профілю.

Деталі статті

Як цитувати
Горшкова, Г. (2015). Навчання майбутніх інженерів-металургів математичного моделювання у процесі розв’язування професійно спрямованих задач. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 12-17. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2484
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Ганна Алімівна Горшкова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

старший викладач

Посилання

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: [навч. посіб.] / В. В. Вітлінський. – Київ : КНЕУ, 2003. – 408 с.
2. Власов М. П. Моделирование экономических процессов / М. П. Власов, П. Д. Шимко. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 409 с.
3. Дворецкий С. И. Компьютерное моделирование и оптимизация технологических процессов и оборудования : [учеб. пособ.] / С. И. Дворецкий, А. Ф. Егоров , Д. С. Дворецкий. – Тамбов : ТГТУ, 2003. – 224 с.
4. Горенский Б. М. Моделирование процессов и объектов в металлургии : конспект лекций [Электронный ресурс] / Б. М. Горенский, Л. А. Лапина, А. Ш. Любанова. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 97 с. – Режим доступа : http://icmim.sfu-kras.ru/sites/icm.
institute.sfu-kras.ru/ files/u_lab_0.pdf (дата звернення: 05.03.2014). 5. Теплицький І. О. Елементи комп’ютерного моделювання : [навч. посіб.] / І. О. Теплицький. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 230 с.
6. Цаплин А. И. Моделирование теплофизических процессов и объектов в металлургии : [учеб. пособ.] / А. И. Цаплин, И. Л. Никулин. – Пермь : ПГТУ, 2011. – 299 с. 7. Цимбал В. П. Математическое моделирование металлургических процессов : [учеб. пособ.] / В. П. Цимбал. – Москва : Металлургия,1986. – 240 с.
8. Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф. – Москва : Наука, 1966. – 310 с.
9. Эйкхоф П. Основы идентификации систем управления / П. Эйкхоф. – Москва : Мир, 1975 – 236 с.
9. Хараджян Н. А. Педагогічні умови підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами комп’ютерного моделювання: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Хараджян Наталя Анатоліївна. – Черкаси, 2010. – 287 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.