Система комп’ютерної математики як засіб формування компетентності в моделюванні майбутніх інженерів

Основний зміст статті

Сергій Сергійович Зелінський

Анотація

Зелінський С. С. Система комп’ютерної математики як засіб формування компетентності в моделюванні майбутніх інженерів.


У статті розглядається система комп’ютерної математики (Maple) як засіб формування компетентності в моделюванні майбутніх інженерів. Детально розглянуто поняття системи
комп’ютерної математики та визначено характеристики цього поняття. Наведено можливості системи комп’ютерної математики в процесі підготовки майбутніх інженерів. Розглянуто практичні аспекти застосування системи комп’ютерної математики.

Деталі статті

Як цитувати
Зелінський, С. (2015). Система комп’ютерної математики як засіб формування компетентності в моделюванні майбутніх інженерів. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 17-22. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2485
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Сергій Сергійович Зелінський, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант

Посилання

1. Дьяконов В. П. Компьютерная математика. Теория и практика / Владимир Павлович Дьяконов. – Москва : Нолидж, 2001. – 1296 с.
2. Капустина Т. В. Теория и практика создания и использования в педагогическом вузе новых информационных технологий на основе компьютерной системы Mathematica : дисс. на соискание ученой степени доктора пед. наук : 13.00.08, 13.00.02 / Капустина Татьяна Васильевна. – Москва, 2003. – 257 с.
3. Клочко В. І. Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі : [навч.-метод. посіб.] / В. І. Клочко. – Вінниця : ВДТУ, 1997. – 300 с. 4. Коробов В. І. Системи комп’ютерної математики. Основні засоби організації обчислень : [навч. посіб.]. – Дніпропетровськ : РВВДНУ, 2004. – 136 с.
5. Рамський Ю. С. Про роль математики і деякі тенденції розвитку математичної освіти в інформаційному суспільстві / Ю. С. Рамський, К. І. Рамська // Науковий часопис НПУ імені
М. П. Драгоманова. Серія No 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : [зб. наукових праць] / Редрада. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – No 6 (13). – С. 12–16.
6. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання : [монографія] / Ю. В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 400 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.