Організаційно-підготовчий напрям інструментально-виконавської підготовки студентів-музикантів

Основний зміст статті

Жанна Юріївна Карташова

Анотація

Карташова Ж. Ю. Організаційно-підготовчий напрям інструментально-виконавської підготовки студентів-музикантів.


У статті розкрито зміст організаційно-підготовчого напряму інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики. Розглянуто особливості змісту  формувального експерименту, що відображені в системі цілеспрямованих педагогічних впливів, які стали комплексом заходів, спрямованих на інтеграцію процесу формування музично-виконавських знань, умінь та навичок, досягнення вищого рівня даних знань, умінь та навичок у студентів. Основними завданнями цього етапу було визначено: формування готовності студентів до творчої самореалізації шляхом розв’язання виконавських завдань у їх взаємозв’язку; спрямування індивідуальних планів студентів з основного музичного інструмента, концертмейстерського класу, ансамблевої гри на застосування комплексних взаємозв’язків між зазначеними дисциплінами; активізація творчо-пошукової ініціативи студентів у процесі вивчення спеціальних навчальних курсів; планування самостійної роботи студентів та контроль за оперуванням знаннями, вміннями і навичками музично-виконавської діяльності.

Деталі статті

Як цитувати
Карташова, Ж. (2015). Організаційно-підготовчий напрям інструментально-виконавської підготовки студентів-музикантів. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 22-26. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2486
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Жанна Юріївна Карташова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Маркова А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. – Москва : Просвещение, 1990. – 191 с.
2. Парфентьєва І. П. Формування мистецької рефлексії у майбутніх учителів музики / Ірина Петрівна Парфентьєва // Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г. М. Падалки : [колективна монографія] / під наук. ред. А. В. Козир. – Вид. друге, допов. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 285–291.
3. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: [підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл.]. / С. О. Сисоєва. – Київ : Міленіум, 2006. – 346 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.