Діагностика формування педагогічно-артистичних умінь майбутніх учителів музики

Основний зміст статті

Володимир Володимирович Костюков

Анотація

Костюков В. В. Діагностика формування педагогічно-артистичних умінь майбутніх учителів музики.


У статті розглянуто питання формування педагогічно-артистичних умінь майбутніх учителів музики в процесі фахового навчання. Виокремлено діагностувальний етап
експериментальної роботи, який полягає в констатації вмінь використовувати можливості голосу, особистісної готовності до вияву артистичних здібностей, особистісного
налаштування на вокальну роботу зі школярами. У результаті експериментальної роботи розроблено три рівні сформованості педагогічно-артистичних умінь студентів, а саме: високий, середній, низький. У результаті порівняння кількісної характеристики рівнів сформованості мотиваційно-пізнавального компонента на початковому етапі  діагностики педагогічно-артистичних умінь з’ясовано, що серед майбутніх учителів музики виявлена переважна більшість студентів із низьким і середнім рівнями мотивації до оволодіння педагогічно-артистичними вміннями як основою педагогічної майстерності.

Деталі статті

Як цитувати
Костюков, В. (2015). Діагностика формування педагогічно-артистичних умінь майбутніх учителів музики. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 36-40. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2493
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Володимир Володимирович Костюков, Інститут мистецтв НПУ ім. М. П. Драгоманова

аспірант

Посилання

1. Карелин А. А. Психологические тесты в 2 т. / А. А. Карелин. – Москва : Гуманит. изд. центр «Владос», 2002. – Т. 1. – 312 с.
2. Лившиц В. Ю. Современная энциклопедия психологических тестов : 300 тестов / В. Ю. Лившиц. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2005. – 384 с.
3. Майковская Л. С. Артистизм учителя музыки: [учеб. пособие] / Л. С. Майковская. – [2 изд. доп.]. – Москва : Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2005. – 74 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.