Розроблення та впровадження предметних і міжпредметних програмно-дидактичних комплексів та активація процесів мотивації пізнавальної діяльності студентів як складники дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності

Основний зміст статті

Світлана Вікторівна Малихіна

Анотація

Малихіна С. В. Розроблення та впровадження предметних і міжпредметних програмно-дидактичних комплексів та активація процесів мотивації пізнавальної діяльності
студентів як складники дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності.


У статті обґрунтовано деякі із субпідрядних дидактичних умов дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів. Визначено шляхи здійснення дидактичної інтенсифікації, дидактичні умови дидактичної інтенсифікації як певні вимоги, що покликані забезпечити її гарантовану результативність.

Деталі статті

Як цитувати
Малихіна, С. (2015). Розроблення та впровадження предметних і міжпредметних програмно-дидактичних комплексів та активація процесів мотивації пізнавальної діяльності студентів як складники дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 52-59. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2496
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Світлана Вікторівна Малихіна, Національний транспортний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Атанов Г. А. Возрождение дидактики – залог развития высшей школы / Григорий Атанов. – Донецк, 2003. – 180 с.
2. Кириченко О. Перспективи інноваційно-інтелектуального розвитку України / О. Кириченко, Ю. Неговська // Вища школа. – 2011. – No 3. – С. 36–46.
2. Кожемяко И. Л. Активизация познавательно-профессиональной деятельности студентов посредством мультимедиа технологий: дисс. на соискание ученой степени канд. пед. наук : 10.00.08. / Кожемяко Ирина Леонидовна. – Кемерово, 2007. – 267 с.
3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб.] / Анатолій Іванович Кузьмінський. – Київ : Знання, 2005. – 486 с.
4. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : [підручник] / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – Київ : Каравела, 2008. – 352 с.
5. Postman N. Technopoly: the Surrender of Culture to Technology / N. Postman. – 1992. – 69 p.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.