Аналіз стану сформованості національного світогляду майбутніх учителів музики

Основний зміст статті

Інна Миколаївна Пащенко

Анотація

Пащенко І. М. Аналіз стану сформованості національного світогляду майбутніх учителів музики.


У статті представлено результати стану сформованості національного світогляду майбутніх учителів музики. Проаналізовано критерії, показники сформованості національного світогляду і виявлено рівні його сформованості у межах констатувального експерименту.

Деталі статті

Як цитувати
Пащенко, І. (2015). Аналіз стану сформованості національного світогляду майбутніх учителів музики. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 72-78. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2499
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Інна Миколаївна Пащенко, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Борисова С. В. Формування національної самосвідомості майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Борисова Світлана Володимирівна. – Луганськ, 2002. – 186 с.
2. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: [навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Світлана Григорівна Карпенчук. – Київ : Вища школа, 2005. – 343 с.
3. Потапюк Л. М. Формування світогляду учнів підліткового та юнацького віку у навчально-виховному процесі сучасної школи: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 / Потапюк Л. М. . – Тернопіль, 2002. – 186 с.
4. Сотська Г. І. Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього конструювання: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / Сотська Г. І. – К., 2008. – 210 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.