Проблема формування вмінь інтерпретувати «комп’ютерний» результат у підготовці вчителя фізико- математичного профілю

Основний зміст статті

Олена Володимирівна Семеніхіна
Володимир Григорович Шамоня
Ольга Миколаївна Удовиченко
Артем Олександрович Юрченко

Анотація

Семеніхіна О. В., Шамоня В. Г., Удовиченко О. М., Юрченко А. О. Проблема формування вмінь інтерпретувати «комп’ютерний» результат у підготовці вчителя фізико математичного профілю.


У статті описано проблему формування умінь адекватно інтерпретувати результат, одержаний засобами ІТ. Зазначено про можливі шляхи її розв’язання: формування  теоретичних знань поряд з напрацюванням умінь критично оцінювати результат, аналізувати типові помилки, наводити контрприклади, використовувати тестові задачі тощо. Коротко описано досвід їх реалізації в підготовці вчителя фізико-математичного профілю.

Деталі статті

Як цитувати
Семеніхіна, О., Шамоня, В., Удовиченко, О., & Юрченко, А. (2015). Проблема формування вмінь інтерпретувати «комп’ютерний» результат у підготовці вчителя фізико- математичного профілю. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 85-89. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2503
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

Олена Володимирівна Семеніхіна, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, доцент

Володимир Григорович Шамоня, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Ольга Миколаївна Удовиченко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

викладач

Артем Олександрович Юрченко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

аспірант

Посилання

1. Electronic Textbook in the Context of Educational Trends and Modern Internet Technologies / Olena Semenikhina, Vladimir Shamonya, Olga Udovychenko, Artem Yurchenko //
Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya – 2014. – Vol.(2), No 2. – P. 99–107. – Режим доступу до журн. : http://ejournal18.com/journals_n/ 1420450397.pdf
2. Бабич О. До питання про співвідношення понять наочність і візуалізація / О. Бабич, О. Семеніхіна // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – No 2 (3). – С. 47–53.
3. Демьянков В. З. Понятие «интерпретация» в интеграции наук о человеке / В. З. Демьянков // Человек. Язык. Искусство: Материалы Международной научно-практической конференции 14–16 ноября 2000 г., МПГУ. – Москва : МПГУ, Филологический факультет, 2001. – С. 67–68.
4. Друшляк М. Г. Типові помилки, які виникають при використанні пакетів Gran на уроках математики / М. Г. Друшляк, О. В. Семеніхіна // Фізико-математична освіта: [зб. наук. праць]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – No 2 (4). – С. 8–13.
5. Микешина Л. А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования : [учеб. пособие] / Л. А. Микешина. – Москва : Прогресс-Традиция, 2005. – 464 с.
6. Семеніхіна О. Уміння візуалізувати навчальний матеріал засобами мультимедіа як фахова компетентність учителя / О. Семеніхіна, А. Юрченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2014. – Випуск 33. – С. 176–179.
7. Семеніхіна О. В. Про результати педагогічного експерименту щодо формування критичного погляду на використання ПДМ у навчанні математики / О. В. Семеніхіна // Вісник Глухівського НПУ імені О. Довженка. – Серія «Педагогічні науки». – 2015. – Вип. 27. – С. 169–174.
8. Семеніхіна О. В. Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – No 1 (11). – С. 341–346.
9. Словопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/.
10. Юрченко А. Цифрові фізичні лабораторії як актуальний засіб навчання майбутнього вчителя фізики / А. Юрченко // Фізико-математична освіта. Науковий журнал. – Суми :
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – No 1 (4). – С. 55–63.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.