Інтегративний підхід у навчанні в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів

Основний зміст статті

Юлія Миколаївна Ткач

Анотація

Ткач Ю. М. Інтегративний підхід у навчанні в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів.


У статті обґрунтовано актуальність використання інтегративного підходу в навчанні в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів, зазначено, що
інтеграція нині стає невід’ємним складником процесу розвитку сучасної освіти та науки, запропоновано означення понять «інтеграція», «інтегративний підхід», визначено основну мету застосування інтегративного підходу в навчанні майбутніх економістів.

Деталі статті

Як цитувати
Ткач, Ю. (2015). Інтегративний підхід у навчанні в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 90-93. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2504
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографія автора

Юлія Миколаївна Ткач, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Безрукова В. С. Словарь нового педагогического мышления / В. С. Безрукова. – Екатеринбург; Свердловск: Обл. ИСУ, 1992. – 94 с.
2. Берулава М. Н. Интеграция содержания образования / М. Н. Берулава. – Бийск: Изд-во БиГПИ, 1993. – 172 с.
3. Занков Л. В. Обучение и развитие: экспериментально-педагогическое исследование / под ред. чл. АПН СССР Л. В. Занкова. – Москва : Педагогика, 1975. – 440 с.
4. Іванчук М. Г. Основи технології інтегрованого навчання в початковій школі / М. Г. Іванчук. – Чернівці, 2000. – С. 36–62.
5. Меморандум международного симпозиума ЮНЕСКО // Высшее образование в России. – 1994. – No 4. – С. 4–6, С. 5.
6. Національна доктрина розвитку освіти / Нормативне правове забезпечення освіти: [ у 4-х ч]. – Xарків : Основа, 2004. – 144 с.
7. Светловская Н. Об интеграции как методическом явлении и ее возможностях в начальном обучении / Н. Светловская // Начальная школа. – 1990. – No 5. – С. 57–60.
8. Урсул А. Д. Философия и интеграционные процессы / А. Д. Урсул. – Москва, 1981. – 182 с.
9. Шевчук К. Д. Інтегрований підхід до навчання : ретроспективний аналіз / К. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія. Педагогіка і психологія. –2007. – No 20. – С. 50–55.
10. Энциклопедический словарь / гл. ред. Б. А. Введенский: в 3-х т. – Москва : Большая сов. энцикл., 1953. – 1955 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.