Сучасні форми проведення лекцій зі стохастики для студентів економічних спеціальностей університетів

Основний зміст статті

Олена Василівна Трунова
Ганна Іванівна Тур

Анотація

Трунова О. В., Тур Г. І. Сучасні форми проведення лекцій зі стохастики для студентів економічних спеціальностей університетів.


У статті розглянуті сучасні навчальні технології, що підвищують ефективність процесу формування стохастичної компетентності студентів економічних спеціальностей
університетів. Визначені основні напрямами вдосконалення стохастичної підготовки майбутніх економістів. Наведений розподіл форм та методів активізації процесу навчання
стохастики за темами. Сформульовані вимоги до написання електронного конспекту лекцій зі стохастики. Визначені функції робочого зошита на лекційному занятті.


 

Деталі статті

Як цитувати
Трунова, О., & Тур, Г. (2015). Сучасні форми проведення лекцій зі стохастики для студентів економічних спеціальностей університетів. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 94-99. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2506
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи
Біографії авторів

Олена Василівна Трунова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, докторант

Ганна Іванівна Тур, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Активные и интерактивные образовательные технологии высшей школе : [учеб.
пособие] [Электронный ресурс] / сост. Т. Г. Мухина. – Нижний Новгород: НГАСУ, 2013. –
97 с. – Режим доступа : www.nngasu.ru/education/high_education/ education_manual.pdf
2. Реутова Е. А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном процессе вуза метод. рекомендации для преподавателей Новосибир. ГАУ
[Электронный ресурс] : – Новосибирск : НГАУ, 2012. – Режим доступа : www.nsau.edu.ru/file.
3. Трунова О. В. Особливості лекційного курсу стохастики для студентів економічних спеціальностей / О. В. Трунова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології:
Науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – No 5 (39). – С. 361–376.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.