Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України

Основний зміст статті

Тетяна Анатоліївна Вакалюк
Вікторія Василівна Поліщук

Анотація

Вакалюк Т. А., Поліщук В. В. Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України.


У статті на основі аналізу наукової літератури наведені безумовні перспективи використання хмарних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах України.
Проаналізовано перспективи використання таких хмарних сервісів, як Office 365, Google Apps, Prezi. Наведено приклади їх використання в навчальному процесі шкіл України.
З’ясовано, що хмарні технології з легкістю розв’язують проблему навчальних закладів, яка полягає в неможливості своєчасного оновлення програмного та апаратного забезпечення.

Деталі статті

Як цитувати
Вакалюк, Т., & Поліщук, В. (2015). Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 114-119. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2510
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографії авторів

Тетяна Анатоліївна Вакалюк, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук

Вікторія Василівна Поліщук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

здобувачка

Посилання

1. Вакалюк Т. А. Можливості використання хмарних технологій в освіті / Т. А. Вакалюк // Актуальні питання сучасної педагогіки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 1–2 листопада 2013 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – C. 97–99.
2. КМДА і Microsoft підписали угоду про впровадження інноваційних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// economics.unian.ua/ transport/732520-kmda-i-microsoft-pidpisali-ugodu-pro-vprova djennya-innovatsiynih-tehnologiy.html. – Назва з екрану.
3. Що таке хмарні обчислення або хмарні технології? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://programming. in.ua/other-files/internet/100-cloud-technologics.html. – Назва з екрану.
4. Vakaliuk T. Creating presentations for cloud services / Tetiana Vakaliuk // Journal L’Association 1901 «SEPIKE». – Osthofen, Deutschland. – Poitiers, France. – Los Angeles, USA. – Edition 05. – 2014. – P. 84–88.
5. Microsoft Office 365 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Microsoft_Office_365. 6. Prezi [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http:// prezi.com/.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.