Шляхи формування духовних потреб учнів середніх класів засобами комплексу мистецтв на уроках музичного мистецтва

Основний зміст статті

Ірина Владиславівна Могілей

Анотація

Могілей І. В. Шляхи формування духовних потреб учнів середніх класів засобами комплексу мистецтв на уроках музичного мистецтва.


У статті розглядається проблема духовного виховання в теорії і практиці загальноосвітньої школи. Автор наголошує на актуальності і значущості окресленого напрямку музичної педагогіки, аналізує основні поняття, пропонує можливі шляхи формування духовних потреб учнів середніх класів з використанням комплексу мистецтв.

Деталі статті

Як цитувати
Могілей, І. (2015). Шляхи формування духовних потреб учнів середніх класів засобами комплексу мистецтв на уроках музичного мистецтва. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 123-130. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2512
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

Ірина Владиславівна Могілей, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Бережной Н. М. Человек и его потребности / Николай Михайлович Бережной; [под ред. В. Д. Диденко]. – Москва : Московский государственный университет сервиса, 2000. –
210 с.
2. Духовность, художественное творчество, нравственность (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. – 1996. – No 2. – С. 9–12.
3. Кабалевский Д. Б. Эстетическая культура и школа / Д. Б. Кабалевский // Советская педагогика. – 1970. – No 1. – С. 24–25.
4. Каган М. С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе / М. С. Каган // Музыка в школе. – 1984. – No 4. – С. 28–32.
5. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики: [монография] / Абрахам Маслоу; [пер. с англ.]. – Санкт-Петербург : Евразия, 1997. – 430 с.
6. Методика навчання мистецтва у початковій школі : [посібник для вчителів] / [под ред. Л. М. Масол]. – Харків : Ранок, 2006. – 256 с.
7. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: [навч. посібник] / Оксана Петрівна Рудницька. – Київ : Знання, 2002. – 270 с.
8. Сухомлинский В. А. Духовный мир школьника / Василий Александрович Сухомлинский // Избранные произведения: в 5-ти томах. – Київ : Радянська школа, 1979. – Т. 1. – 568 с.
9. Тарасов Г. С. Психология музыкального воспитания школьников / Г. С. Тарасов // Вопросы психологии. – 1991. – No 1. – С. 58–74.
10. Философский энциклопедический словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. – Москва : Политиздат, 1987. – 590 с.
11. Шаров Ю. В. О сущности, специфике и классификации духовных потребностей / Юрий Владимирович Шаров // Проблемы формирования социогенных потребностей: материалы І Всесоюзной конференции (Тбилиси, 4–5 ноября 1974 г.). – Тбилиси. – С. 47–49.
12. Шульженко А. Н. Гносеологические основы музыкально-эстетического воспитания: [учебн. пособие для студ. муз.-пед. фак-тов] / Алим Никитович Шульженко. – Москва :
Просвещение, 1992. – 236 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.