Підготовка майбутніх учителів до організації морального виховання учнів

Основний зміст статті

Юрій Григорович Підборський

Анотація

Підборський Ю. Г. Підготовка майбутніх учителів до організації морального виховання учнів.


У статті розглнуто питання підготовки майбутніх учителів до організації морального виховання у загальноосвітній школі, а також питання підготовки нової генерації
педагогічних кадрів. Розкрито особливості діяльності суб’єктів морального виховання; шляхи максимальної активізації учнів як суб’єктів навчально-виховного процесу; форми і методи виховання, які ґрунтуються на гуманних стосунках педагогів і учнів.

Деталі статті

Як цитувати
Підборський, Ю. (2015). Підготовка майбутніх учителів до організації морального виховання учнів. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 130-136. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2513
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи
Біографія автора

Юрій Григорович Підборський, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Духнович А. В. Народная педагогика в пользу училищ и учителей сельских. Ч. 1. / А. В. Духнович. – Львов, 1857. – 92 с.
2. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Педагогічна газета. – 2000. – No 6. – С. 4–6.
3. Мороз О. Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація : [навч. посібн.] / О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпченко. – Київ, 1997. – 168 с.
4. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / О. Я. Савченко. – Київ : СПД «Цунзинович Т. І.». – 2007. – 204 с.
5. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5 т. / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рідна школа, 1977. – Т. 5. – С. 393–628. 6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5 т. / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рідна школа, 1977. – Т. 4. – С. 311.
7. Троцко Г. В. Теоретичні питання формування професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя / Г. В. Троцко. – Харків : «ОВС», 2002. – Ч. 1. – 201 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.