Вербальні чинники успішного веб-курсу

Основний зміст статті

Ольга Вячеславівна Дубцова

Анотація

Дубцова О. В. Вербальні чинники успішного веб-курсу.


Стаття присвячена розкриттю впливу вербальних чинників на сприйняття інформації у процесі навчання. У роботі обґрунтовано доцільність врахування вербальних чинників під час створення веб-курсу як елементів, що відіграють провідну роль у сприйнятті та опануванні навчального матеріалу. Надано загальні рекомендації, які слід враховувати у
процесі підготовки веб-курсу, зокрема окреслено особливості створення веб-курсу з іноземної мови.

Деталі статті

Як цитувати
Дубцова, О. (2015). Вербальні чинники успішного веб-курсу. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 151-155. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2517
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Ольга Вячеславівна Дубцова, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

кандидат філологічних наук

Посилання

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / Ф. С. Бацевич. – [2-е вид., доп.]. – Київ : ВЦ «Академія», 2009. – 376 с.
2. Володина Л. В. Деловое общение и основы теории коммуникации : [учеб.-метод. пособие] / Л. В. Володина, О. К. Карпухина. – Санкт-Петербург : СПбГУТ, 2002. – 56 с.
3. Давыдова И. П. Педагогам о дистанционном обучении : [методическое пособие] / И. П. Давыдова, М. Б. Лебедева, И. Б. Мылова и др. – [под ред. Т. В. Лазыкиной]. – Санкт Петербург : РЦОКОиИТ, 2009. – 98 с.
4. Мылова И. Б. Инновации в образовании: дистанционное обучение : [методическое пособие] / И. Б. Мылова, В. Л. Матвеев, А. И. Мочкина, Т. М. Прокофьева. – Санкт-Петербург :
СПбАППО, 2009. – 119 с.
5. Николаева Ж. В. Основы теории коммуникации : [учеб.-метод. пособие для студентов спец. 350400 «Связи с общественностью»] / Ж. В. Николаева. – Улан-Удэ : ВСГТУ, 2004. – 274 с.
6. Ребрина Ф. Г. Этапы разработки электронного учебного курса на платформе LMS Moodle / Ф. Г. Ребрина, И. А. Леонтьева // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. – No 2. – С. 204–213.
7. Саитова А. С. Рекомендации по созданию курса, предназначенного для размещения на сайте дистанционного обучения [Электронный ресурс] / А. С. Саитова. – ТГСПА им. Д. И. Менделеева. – Режим доступу : http://distance.tgspa.ru/file.php/1/rekomendacii/ Rekomendaci_po_ sozdaniy_kursa.pdf.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.