Педагогічна технологія підготовки викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання

Основний зміст статті

Людмила Володимирівна Калачова

Анотація

Калачова Л. В. Педагогічна технологія підготовки викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання.


У статті описано компоненти педагогічної технології підготовки викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання:
організаційно-діагностичний, змістово-процесуальний та аналітико-рефлексивний.

Деталі статті

Як цитувати
Калачова, Л. (2015). Педагогічна технологія підготовки викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 155-160. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2518
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Людмила Володимирівна Калачова, Науково-дослідний інститут ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

науковий співробітник лабораторії систем відкритої освіти

Посилання

1. Блажко Л. В. Методика підготовки дидактичного матеріалу з використанням аудіовізуальних засобів навчання : [метод. реком.] / Л. В. Блажко, Л. Л. Ляхоцька. – Київ : Вид-во УМО, 2011. – 48 с.
2. Калачова Л. В. Електронний навчальний курс «Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://avzn.distance.in.ua.
3. Козлова О. Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Козлова Олена
Григорівна. – Київ, 1999. – 235 с.
4. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : [навч.-метод. посіб.] / С. О. Сисоєва. – Київ : ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.
5. Федорчук Е. І. Сучасні педагогічні технології : [навч.-метод. посіб.] / Е. І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2006. – 212 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.