Проблема морального виховання дітей дошкільного віку: теоретичний аспект

Основний зміст статті

Ірина Анатоліївна Княжева

Анотація

Княжева І. А. Проблема морального виховання дітей дошкільного віку: теоретичний аспект.


У статті проаналізовано теоретичні передумови проблеми морального виховання дітей дошкільного віку, виокремлено основні напрями наукових розвідок щодо морального виховання дітей дошкільного віку, схарактеризовано особливості нормативного й особистісно зорієнтованого підходу в роботі вихователів до організації педагогічного процесу сучасних дошкільних навчальних закладів.

Деталі статті

Як цитувати
Княжева, І. (2015). Проблема морального виховання дітей дошкільного віку: теоретичний аспект. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 161-166. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2519
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Ірина Анатоліївна Княжева, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

доктор педагогічних наук

Посилання

1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Ш. А. Амонашвили. – [2-е изд.]. – Москва : Издат. Дом Шалвы Амонашвили, 2001. – 461 с.
2. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 400 с.
3. Виховання дошкільника в праці / [З. Н. Борисова, Г. В. Бєлєнька, М. А. Машовець та ін.]. – [2-е вид., стер.]. – Київ, 2002. – 112 с.
4. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника: (системний підхід) / О. Л. Кононко. – Київ : Стилос, 2000. – 336 с.
5. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл] / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с.
6. Субботский Е. В. Ребенок открывает мир / Е. В. Субботский. – Москва : Просвещение, 1991. –134 с.
7. Эмоциональное развитие дошкольника : [учеб. пособ.] / А. Д. Кошелева, С. А. Козлова, О. А. Шаграева. – Москва : Академия, 2003. – 176 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.