Сучасні підходи й інструменти реалізації відкритої освіти та дистанційного навчання

Основний зміст статті

Лариса Леонідівна Ляхоцька

Анотація

Ляхоцька Л. Л. Сучасні підходи й інструменти реалізації відкритої освіти та дистанційного навчання.


У статті показано роль відкритої освіти та дистанційного навчання в забезпеченні широкого доступу до якісної освіти та навчання протягом усього життя. Розкрито основні
підходи щодо впровадження в освітній процес навчальних закладів України принципів та технологій відкритої освіти.

Деталі статті

Як цитувати
Ляхоцька, Л. (2015). Сучасні підходи й інструменти реалізації відкритої освіти та дистанційного навчання. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 167-172. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2520
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Лариса Леонідівна Ляхоцька, Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: [монографія] / В. Ю. Биков. – Київ : Атіка. 2009. – 684 с.
2. Здіорук С. І. Формування єдиного відкритого освітньо-наукового простору України: оптимальне використання засобів забезпечення випереджального розвитку: аналітична
доповідь / С. І. Здіорук, А. Ю. Іщенко, М. М. Карпенко. – Режим доступу : Science_educationl-e2f67.pdf11.
3. Клясен Н. Л. Діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізації освітньої галузі в Україні / Н. Л. Клясен // Післядипломна освіта в Україні. – 2014. – Вип. 2. – С. 10–13.
4. Кухаренко В. Н. Комбинированное (смешанное) обучение [Электронный ресурс] / В. Н. Кухаренко. – Режим доступа : http://kvn-e-learning. blogspot.com/2012/08/blog-
post_22.html.
5. Мур Майкл Г. Открытое и дистанционное обучение: тенеденции, политика и стартегии / Майкл Г. Мур, А. Тэйт, П. Реста [и др.]. – Москва : Мзд.ИНТ, 2004. – 139 с.
6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html.
7. Олійник В. В. Освітня діяльність вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: [довідник] / В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька [за заг. ред. В. В. Олійника]. – НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – Донецьк : Донбас, 2012. – 151 с.
8. Чередніченко Г. А. Модель змішаного навчання і її використання у викладанні іноземних мов / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран. – Режим доступу : http://2015. Moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=83&lang=en.
9. Graham C. R. (2005). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In C. J. Bonk & C. R. Graham (Eds.). Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. 3 – 21). San Francisco, CA : Pfeiffer Publishing.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.