Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей

Основний зміст статті

Марина Вікторівна Малоіван

Анотація

Малоіван М. В. Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей.


У статті розглядається індивідуалізація самостійної навчальної діяльності засобами інформаційних технологій. Стаття розкриває теоретичне осмислення необхідності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційних технологій, які максимально активізують роботу студентів та
надають широкі можливості, впливаючи на якість освіти.

Деталі статті

Як цитувати
Малоіван, М. (2015). Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 179-183. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2526
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Марина Вікторівна Малоіван, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

здобувачка

Посилання

1. Гершунский Б. С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы : [учеб. пос.] / Б. С. Гершунский. – Москва : Педагогика, 1987. – 264 с.
2. Котляр Л. М. Организация самостоятельной работы по математике с помощью современных информационных технологий / Л. М. Котляр, Ж. И. Зайцева, Л. Б. Фоменко //
Фундаментальные исследования. – 2004. – No 5 – С. 15–18.
3. Лобачев С. Л. Информационно-образовательная среда открытого образования / С. Л. Лобачев, А. Поляков // Народное образование. – 2000. – No 8. – С. 43–47.
4. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учеб. пособ.] / Е. С. Полат. – Москва : Издательский центр «Академия», 2005 – 272 с. 5. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Затверджене Наказом МОН України від 2.06.93 No 161.
6. Роберт И. В. Информационные и коммуникационные технологии в образовании : [учеб. пособ.] / И. В. Роберт. – Москва : Дрофа, 2008. – 312 с.
7. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств: [учеб. пособ.] / Г. К. Селевко. – Москва : НИИ школьных технологий, 2004. – 224 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.