Застосування діяльнісного підходу як одного з аспектів дослідження методики навчання географії

Основний зміст статті

Олександр Федорович Надтока
Тетяна Сергіївна Мартинюк

Анотація

Надтока О. Ф., Мартинюк Т. С. Застосування діяльнісного підходу як одного з аспектів дослідження методики навчання географії.


У статті розглядаються питання, що стосуються проблематики методичних засад навчання географії на основі діяльнісного підходу. Вони спираються на переосмислення ролі
вчителя й учня у процесі навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах. Результатами впровадження діяльнісного підходу в навчанні є набуття учнями досвіду
практично-дослідної діяльності, формування особистісного розвитку через власну траєкторію навчання; розвиток емоційно-ціннісного ставлення до географічного пізнання;
формування в учнів здатності до самоосвіти, критичного і прогностичного мислення, а на його основі – ключових та предметної компетентностей. Усе зазначене вище зумовлене необхідністю адекватного відображення відповідної географічної картини світу у свідомості учня.

Деталі статті

Як цитувати
Надтока, О., & Мартинюк, Т. (2015). Застосування діяльнісного підходу як одного з аспектів дослідження методики навчання географії. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 189-195. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2528
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографії авторів

Олександр Федорович Надтока, Інститут педагогіки НАПН України

кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник

Тетяна Сергіївна Мартинюк, Інститут педагогіки НАПН України

здобувачка

Посилання

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.mon.gov.ua/images/files /doshkilna-cerednya/serednya/
derzh-standart/post_derzh_stan.doc
2. Дидактика географії : монографія / В. М. Самойленко, О. М. Топузов, Л. П. Вішнікіна, О. Ф. Надтока, І. О. Діброва. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – 586 с.
3. Карташова Л. А. Нові підходи до проектування педагогічних програмних засобів та їх застосування / Л. А. Карташова, В. В. Лапінський // Материалы Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании» (3–10 июня 2005 г., Варна, Болгария). – Дніпропетровськ ; Варна : Пороги, 2005. – С. 287–290.
4. Концепція географічної освіти в основній школі:проект / Інститут педагогіки НАПН України / О. М. Топузов, О. Ф. Надтока. Л. П. Вішнікіна. А. С. Доброскок та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2014 – 30 с.
5. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В. Г. Кремень. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 520 с.
6. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – Київ : Грамота, 2010. – 576 с.
7. Мацкевич В. Дослідження діяльністю [Текст] / В. Мацкевич // Питання методології. – Лієпая, 1993. – 198 с.
8. Методика обучения географии в средней школе: учебное пособие [для студентов пед. институтов по географ. спец.] / под ред. Л. М. Панчешниковой. – Москва : Просвещение, 1983. – 320 с.
9. Надтока О. Ф. Зміна ролі вчителя географії в медіасередовищі сучасного навчального заняття / О. Ф. Надтока, Т. С. Мартинюк // Комп’ютер в школі та сім’ї. – Київ, 2015. –No 2. – С. 30–36.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.