Системотвірне поняття та особливості змісту розвивального навчання математики

Основний зміст статті

Лариса Миколаївна Семенець

Анотація

Семенець С. П. Системотвірне поняття та особливості змісту розвивального навчання математики.


У роботі визначено системотвірне поняття, розкрито засадничі вимоги до змісту розвивального навчання математики, що забезпечують досягнення цілей особистісного розвитку суб’єктів навчально-математичної діяльності. За результатами змістово-теоретичного аналізу сформульовано основні концептуальні положення розвивального навчання математики.

Деталі статті

Як цитувати
Семенець, Л. (2015). Системотвірне поняття та особливості змісту розвивального навчання математики. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 207-212. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2532
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Лариса Миколаївна Семенець, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук

Посилання

1. Бурбаки Н. Архитектура математики / Н. Бурбаки. – Москва : Знание, 1972. – 32 с.
2. Бурда М. І. Принципи відбору змісту шкільної математичної освіти / М. І. Бурда // Педагогіка і психологія. – 1996. – No 1. – С. 40–45.
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский – Москва : Педагогика, 1991. – 480 с.
4. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / В. В. Давыдов. – Москва : Педагогика, 1986. – 240 с.
5. Колмогоров А. Н. Математика – наука и профессия / А. Н. Колмогоров. – Москва : Наука, 1988. – 285 с.
6. Семенець С. П. Теорія задач розвивальної математичної освіти / С. П. Семенець // Дидактика математики: проблеми і дослідження / Міжнар. [зб. наук. робіт.] – Вип. 30. – Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2008. – С. 130–134.
7. Семенець С. П. Розвивально-задачний метод навчання математики / С. П. Семенець // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Випуск 127. – Черкаси, 2008. – С. 140–146.
8. Семенець С. П. Наукові засади розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики: [монографія] / С. П. Семенець. – Житомир : Вид-во
«Волинь», 2010. – 504 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.