Підготовка бакалаврів з комп’ютерної інженерії у галузевих стандартах вищої освіти України

Основний зміст статті

Марія Андріївна Сорокопуд

Анотація

Сорокопуд М. А. Підготовка бакалаврів з комп’ютерної інженерії у галузевих стандартах вищої освіти України.


У статті розглянуто основні підходи до підготовки бакалаврів з комп’ютерної інженерії в Україні. Здійснено аналіз професійних компетенцій майбутніх фахівців. Розглянуто розподіл загального навчального часу за циклами підготовки та розподіл годин за дисциплінами циклу математичної та природничо-наукової підготовки. Визначено роль
фізики в підготовці майбутніх фахівців.

Деталі статті

Як цитувати
Сорокопуд, М. (2015). Підготовка бакалаврів з комп’ютерної інженерії у галузевих стандартах вищої освіти України. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 213-218. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2533
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Марія Андріївна Сорокопуд, Криворізький коледж Національного авіаційного університету

викладач

Посилання

1. Інформаційна система «Конкурс» [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України, ГО «Центр освітньої політики». – 2008-2015. – Режим доступу : http://vstup.info.
2. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД). ДК 009 : 2005 [Текст] : станом на 10 груд. 2010 р. – Київ : Центр учбової л-ри : ВМГО «Укр. молодіж. правничий союз», 2011. – 223, [1] с.
3. Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003 : 2010. Станом на 11.04.2011 р. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 360 с.
4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка». Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». – Офіц. вид. – Київ : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).
5. Освітньо-професійна програма бакалавра. Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка». Напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». – Офіц. вид. – Київ : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.