Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи Moodle під час навчання студентів іноземної мови

Основний зміст статті

Анна Олександрівна Томіліна

Анотація

Томіліна А. О. Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи Moodle під час навчання студентів іноземної мови.


У статті розглядаються можливості створення електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи Moodle для студентів-філологів, що відповідають вимогам законодавчих нормативів України. Автор наводить приклади з власного досвіду створення електронних навчальних курсів у межах навчально-освітнього порталу Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Деталі статті

Як цитувати
Томіліна, А. (2015). Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи Moodle під час навчання студентів іноземної мови. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 225-230. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2536
Розділ
Актуальні питання освіти
Біографія автора

Анна Олександрівна Томіліна, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат педагогічних наук

Посилання

1. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 04 лютого 1998 р. No 74/98–ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр. – Назва з екрану.
2. Криворізький державний педагогічний університет: Moodle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kdpu.edu.ua/Moodle/. – Назва з екрану.
3. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25 квітня 2013 р. No 466 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ z0703-13. – Назва з екрану.
4. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» від 01 жовтня 2012 р. No 1060 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. – Назва з екрану.
5. Томіліна А. О. Організація контрольно-оцінювальних дій із залученням системи Moodle для студентів гуманітарних спеціальностей / А. О. Томіліна // Теорія й методика електронного навчання. – Кривий Ріг : НМетАУ, 2012. – Вип. 3. – С. 293–298.
6. Томіліна А. О. Освітній потенціал інформаційних технологій в освітньому просторі / А. О. Томіліна // Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики,
фізики, інформатики у середніх та вищих навчальних закладах: всеукр. наук.-метод. конф. молодих науковців, 17–18 лют. 2011 р.: [тези доп.]. – Кривий Ріг : Криворіз. держ. пед. ун-т, 2011. – Вип. 1. – С. 392–395.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.