Зміст, засоби і структура діагностування рівня підготовки майбутніх фармацевтів у вищих навчальних закладах східноєвропейських країн

Основний зміст статті

Ліана Георгіївна Буданова

Анотація

Буданова Л. Г. Зміст, засоби і структура діагностування рівня підготовки майбутніх фармацевтів у вищих навчальних закладах східноєвропейських країн.


У статті розкрито та проаналізовано зміст, засоби і структуру діагностування рівня підготовки майбутніх фармацевтів у вищих навчальних закладах східноєвропейських країн
за рівнем підготовки, за розподілом навчальних дисциплін за циклами підготовки. Також зазначено знання, практичні навички, необхідні для діагностування підготовки
фахівців фармації.

Деталі статті

Як цитувати
Буданова, Л. (2015). Зміст, засоби і структура діагностування рівня підготовки майбутніх фармацевтів у вищих навчальних закладах східноєвропейських країн. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 247-252. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2540
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Ліана Георгіївна Буданова, Національний фармацевтичний університет (м. Харків)

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Згуровський М. З. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі [Електронний ресурс] / М. З. Згуровський. – Режим доступу : http://kpi.ua/bologna.
2. Наказ МОЗ України від 13.09.2010 р. No 769 «Про затвердження концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011–2020 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apteka.ua/article/57908
3. Council Directive 85/432/EEC of 16 September 1985 concerning the coordination of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action in respect of certain activities in the field of pharmacy. – Access mode : [Еlectronic resource]. – Access mode: http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Recognition/dir_prof/SECTORAL/ 85_432 pharm.pdf.
4. Developing pharmacy practice. A focus on patient care. Handbook. – Access mode : [Electronic resource]. – 2006 edition / K. Wiedenmayer, R. S. Summers, C. A. Mackie [etc.]. – WHO with IPF, 2006. – 87 р. fip/publications/ Developing Pharmacy Practice / DevelopingPharmacyPracticeEN.pdf.
5. FIP statement of policy on good pharmacy education practice [Еlectronic resource]. – Approved by FIP Council in Vienna in September 2000.– Access mode : http://www.fip.org/www/uploads/ database_file.php?id =188.
6. Офіційний сайт МОНУ. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/ua/activity/ education/58/. [Електронний ресурс].
7. The role of the pharmacist in the health care system. Preparing the future pharmacist: curricular development [Еlectronic resource] / Report of the third WHO consultative group on the role of the pharmacist, Vancouver, Canada, 27–29 August 1997. – Access modе : http://www.opas.org.br/ medicamentos/site/UploadArq/ who-pharm-97-599.pdf.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.