Інтегрування педагогічних ідей А. С. Макаренка в діяльність сучасних загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

Основний зміст статті

Марина Миколаївна Волікова

Анотація

Волікова М. М. Інтегрування педагогічних ідей А. С. Макаренка в діяльність сучасних загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.


У статті проаналізовано педагогічні ідеї та погляди видатного українського педагога А. С. Макаренка в контексті сучасних освітніх реалій: усебічний розвиток і самоствердження особистості, формування особистісної зрілості, особливості професійної діяльності педагога в контексті гуманістичної освіти. З’ясовано, наскільки думки А. С. Макаренка про педагогічну техніку та майстерність є актуальними на сьогодні. Обґрунтовується думка про те, що дійсний шлях розвитку виховної та освітньої системи ХХІ століття має бути
діалектичним розвитком педагогічної теорії та практики ХХ століття.

Деталі статті

Як цитувати
Волікова, М. (2015). Інтегрування педагогічних ідей А. С. Макаренка в діяльність сучасних загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 253-258. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2547
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Марина Миколаївна Волікова, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»

аспірантка

Посилання

1. Зязюн І. А. Гуманістична сутність майстерності А. Макаренка – вихователя / І. А. Зязюн, І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич // Педагогіка і психологія. – 1998. – No1. – С. 18–43.
2. Іванчук М. Г. Інтегроване навчання: сутність та виховний потенціал. (Виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання) / М. Г. Іванчук. – Чернівці : Рута, 2004. – 360 с.
3. Макаренко А. С. Проблеми шкільного радянського виховання / А. С. Макаренко : Твори в семи томах. – Т. 5. – Київ : Рад. школа, 1954. – 484 с.
4. Макаренко А. С. Мої педагогічні погляди / А. С. Макаренко: Твори в семи томах. – Т. 4. – Київ : Рад. школа, 1954. – 428 с.
5. Макаренко А. С. Загальні питання теорії педагогіки / А. С. Макаренко: Твори в семи томах. – Т. 5. – Київ : Рад. школа, 1954. – 482 с.
6. Макаренко А. С. С любовью и тревогой : сборник / А. С. Макаренко; сост., вступ. ст., прим. А. К. Романовского, А. Т. Губко. – Київ : Изд-во УСХА, 1989. – 368 с.
7. Макаренко А. С. Вибрані педагогічні твори // А. С. Макаренко. – Київ : Рад. шк., 1947. – 282 с.
8. Масол Л. М. Зміст загальної мистецької освіти в Україні й за рубежем : Проблеми виховання / Л. М. Масол // Педагогіка і психологія. – 2001. – No 3–4. – С. 69–79.
9. Сластенин В. А. Макаренко как теоретик воспитания / В. А. Сластенин // Педагогическое образование и наука. – 2008. – No 3. – С. 5–7.
10. Хархан Г. Д. Виховання сім’янина в педагогічній спадщині А.С. Макаренка / Г. Д. Хархан // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – No 1. – C. 66–71.
11. Ярмаченко Н. Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А. С. Макаренко : [книга для учителя] / Н. Д. Ярмаченко. – Київ : Рад. школа, 1989. – 191 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.