Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів філологічних спеціальностей як науково-педагогічна проблема

Основний зміст статті

Дмитро Володимирович Левчук

Анотація

Левчук Д. В. Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів філологічних спеціальностей як науково-педагогічна проблема.


У статті розглядається проблема формування мовленнєвої культури майбутніх учителів філологічних спеціальностей, з’ясовується сутність поняття «культура мовлення».
Звертається увага на основні функції педагогічного мовлення та проблеми студентів, з якими вони стикаються у процесі мовлення.

Деталі статті

Як цитувати
Левчук, Д. (2015). Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів філологічних спеціальностей як науково-педагогічна проблема. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 258-261. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2548
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Дмитро Володимирович Левчук, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

аспірант

Посилання

1. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: підручник [Електронний ресурс] / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос. – Київ : Вища шк., 1997. – Режим доступу до ресурсу : http://www.ex.ua/5074950.
2. Іванишин В. Я. Мова і нація: тези про місце і роль мови в національному відродженні України / Іванишин В., Радевич-Винницький Я. – Дрогобич, 1994. – С. 93–94.
3. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування / З. Мацюк , Н. Станкевич. – Київ : Каравела, 2005. – 352 с.
4. Окуневич Т. Г. Формування культури мовлення студентів-філологів [Електронний ресурс] / Т. Г. Окуневич. – 2013. – Режим доступу : http://ekhsuir.kspu.edu/ bitstream/123456789/637/1
5. Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.meduniv. lviv.ua/files/ info/nats_strategia.pdf.
6. Техніка формування мовленнєвої культури вчителя [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://pedlib.com.ua/tehnika- formuvannya-movlennyevo-kulturi-vchitelya.htm.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.