Проблема вивчення епічного твору в літературній освіті: історико- методичний огляд

Основний зміст статті

Оксана Миколаївна Фенцик

Анотація

Фенцик О. М. Проблема вивчення епічного твору в літературній освіті: історико-методичний огляд.


Статтю присвячено проблемі критичного аналізу методичної спадщини в галузі методики викладання літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Автор
розглядає найґрунтовніші науково-методичні праці з проблеми вивчення епічного твору крізь призму виміру його змісту і форми, виокремлює найважливіші науково-методичні ідеї науковців, які донині посідають важливе місце в теорії і практиці методики викладання літератури.

Деталі статті

Як цитувати
Фенцик, О. (2015). Проблема вивчення епічного твору в літературній освіті: історико- методичний огляд. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 261-266. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2549
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Оксана Миколаївна Фенцик, Мукачівський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

1. Бровко І. Б. Аналіз літературного твору: [посіб. для вчителів] / І. Б. Бровко, М. Х. Коцюбинська, Г. К. Сидоренко. – Київ : Рад. школа, 1959. – 166 с.
2. Бугайко Т.Ф. Навчання і виховання засобами літератури / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – Київ : Рад. школа, 1973. – 176 с.
3. Мазуркевич О. Р. Метод і творчість / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Рад. школа, 1973. – 255 с.
4. Марко В. П. І вічна таїна слова: аналіз великого епічного твору : [посіб. для вчителя] / В. П. Марко, Г. Д. Клочек, В. Є. Панченко і ін. – Київ : Рад. школа, 1990. – 205 с.
5. Наукові основи методики літератури: [навч.-метод. посіб.] / за ред. д. п.н, проф., чл.-кор. Н. Й. Волошиної. – Київ : Ленвіт, 2002. – 344 с.
6. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: [навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / Є. А. Пасічник. – Київ : Ленвіт, 2000. – 384 с.
7. Пультер С. О. Методика викладання української літератури в середній школі / С. О. Пультер, А. М. Лісовський. – Житомир : Полісся, 2000. – 163 с.
8. Рыбникова М. А. Очерки по методике литературного чтения / М. А. Рыбникова. – Москва : Просвещение, 1985. – 288 с.
9. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / А. Л. Ситченко. – Київ : Ленвіт, 2004. – 305 с.
10. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі / Б. І. Степанишин. – Київ : Проза, 1995. – 254 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.