Дистанційні освітні курси: міжнародний досвід

Основний зміст статті

Ганна Миколаївна Шалацька

Анотація

Шалацька Г. М. Дистанційні освітні курси: міжнародний досвід.


У статті описано досвід розроблення дистанційного курсу на основі британської навчальної платформи FutureLearn, здійснено аналіз міжнародного досвіду роботи та
організації дистанційного освітнього курсу. Зроблено спробу виявити тенденції та шляхи упровадження новітніх технологій у навчанні та підвищенні кваліфікаційного рівня у
вітчизняну педагогічну практику.

Деталі статті

Як цитувати
Шалацька, Г. (2015). Дистанційні освітні курси: міжнародний досвід. Педагогіка вищої та середньої школи, 46, 266-272. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2550
Розділ
Проблеми становлення і розвитку освітньої парагдими: історико-педагогічний аспек
Біографія автора

Ганна Миколаївна Шалацька, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

кандидат філологічних наук

Посилання

1. Гахович С. В. Методичні рекомендації для створення курсів дистанційного навчання / С. В. Гахович // Збірник наукових праць Військового інституту Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – Вип. 47. – С. 197–204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpviknu_2014_47_32.pdf.
2. Олійник В. В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: Організаційно-педагогічне дослідження / В. В. Олійник. – Київ : ЦІППО, 2001. – 47 с.
3. Пилаєва Т. В. Початковий етап розвитку дистанційної освіти у Великій Британії / Т. В. Пилаєва // Духовність особистості. – 2012. – Вип. 2. – С. 108–117.
4. Практикум по дидактике и современным методикам обучения / А. В. Хуторской. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 541 с.
5. Режим доступу : https://www.futurelearn.com/about.
6. Солодовник А. О. Інформаційний супровід дистанційного курсу «Теорія розв’язування винахідницьких задач» / А. О. Солодовник, В. Д. Шарко // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – Вип. 9. – С. 146–157.
7. Шуневич Б. І. Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Шуневич Б. І. – Київ, 2008. – 38 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.