Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкових класів з фізичної культури

Основний зміст статті

Вадим Андріанов
Тарас Андріанов

Анотація

Андріанов В. Є., Андріанов Т. В. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкових класів з фізичної культури.


У статті розглянуто питання формування професійно-прикладної фізичної підготовки майбутнього вчителя освітянської галузі, проаналізовано сутність професійно-прикладної фізичної підготовки та розглянуто її структуру в ситуаціях професійної діяльності особистості.

Деталі статті

Як цитувати
Андріанов, В., & Андріанов, Т. (2014). Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкових класів з фізичної культури. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 9-15. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2944
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Волков Н. Формування структури професійних здібностей студентів у процесі фізичної підготовки / Н. Волков // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць. – Випуск 5. – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2004. – С. 220–224.
2. Божик М. В. Теоретична підготовленість вчителів-предметників з професійно-прикладної фізичної підготовки як ефективна умова формування готовності до професійної
діяльності / М. В. Божик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія No 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Том. 1 – Вип. 7 (33). –С. 45–51.
3. Бойко О. О. Сучасні вимоги до професійної підготовки учителів фізичної культури / О. О. Бойко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія No 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». – К : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Том.1. – Вип. 7 (33). – С. 52–57.
4. Зеленська Н. Теоретична професійно-педагогічна підготовка вчителя в автономних вищих навчальних закладах України другої половини ХІХ початку ХХ століття: ретроспектива, актуалізація / Н. Зеленська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 35–42.
5. Ломака Ж. М. Професійно-прикладна фізична підготовка в професійному аграрному ліцеї / Ж. М. Ломака, І. Люшненко // Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. [Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації] (Херсон, 7 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки України, Херсонський державний університет. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 114–116. 6. Петров А. Формування суб’єктивної професійної позиції майбутнього вчителя фізичної культури в освітньому процесі ВНЗ / Андрій Петров // Фізична культура, спорт та
здоров’я нації: зб. наук. праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2013. – С. 170–175.
7. Фізичне виховання. Навчальна програма для вищих навчальних закладів України І–ІІІ, ІV рівнів акредитації. – Київ, 2003.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.