Розвиток компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання лінійної алгебри

Основний зміст статті

Тетяна Армаш

Анотація

Армаш Т. С. Розвиток компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання лінійної алгебри.


Розглянуто основні компетентності майбутнього вчителя інформатики та виокремлено ті із них, які формуються під час вивчення лінійної алгебри, у статті виокремлено виробничі функції й уміння студента-інформатика, що формуються під час вивчення лінійної алгебри.

Деталі статті

Як цитувати
Армаш, Т. (2014). Розвиток компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання лінійної алгебри. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 15-20. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2945
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Галузеві стандарти вищої освіти України. Напрям підготовки 040302 інформатика. Кваліфікація 3121 Фахівець з інформаційних технологій. 3340 Викладач-стажист. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. – Офіц. вид. – К. : Міністерство освіти і науки України, 2010. – 32 с.
2. Галузеві стандарти вищої освіти України. Напрям підготовки 040302 інформатика. Кваліфікація 3121 Фахівець з інформаційних технологій. 3340 Викладач-стажист. Освітньо-
професійна програма підготовки бакалавра. – Офіц. вид. – К. : Міністерство освіти і науки України, 2010. – 94 с.
3. Іваницький О. І. Методичні особливості підготовки майбутнього вчителя фізики до розробки і використання інформаційно-комунікаційних технологій. / О. І. Іваницький, С. П. Ткаченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету: Серія педагогічна: Вип. 14 : Інновації в навчанні фізиці та дисциплін технологічної освітньої галузі: міжнародний та вітчизняний досвід. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет, 2008. – С. 198 – 200.
4. Морзе Н. В. Концепція методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в умовах багаторівневої освіти / Н. В. Морзе // 3б. наук. пр. Т. XXVI, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 2001. – С. 57–65.
5. Рафальська М. В. Формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів інформатики у процесі навчання методів обчислень. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (інформатика)» / М. В. Рафальська. – К., 2010. – 280 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.