Педагогічне освітнє середовище як умова формування професійної позиції майбутнього вчителя

Основний зміст статті

Сергій Білоконний

Анотація

Білоконний С. П. Педагогічне освітнє середовище як умова формування професійної позиції майбутнього вчителя.


У статті предметом дослідження є педагогічно кероване середовище як умова активізації професійної позиції майбутніх учителів, розкриваються його можливості у формуванні цього складного особистісного утворення як важливого показника педагогічного професіоналізму. Основою організації педагогічного освітнього середовища є діалогічний підхід, що передбачає взаємодію, співпрацю й творчість майбутнього вчителя.

Деталі статті

Як цитувати
Білоконний, С. (2014). Педагогічне освітнє середовище як умова формування професійної позиції майбутнього вчителя. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 27-31. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2948
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Великий енциклопедичний словник [за ред. О. Прохорова]. – К. : Генеза, 1991. – 495 с.
2. Гайдукевич С. Е. Организация образовательной среды в условиях интегрированного обучения: учеб.-метод. пособ. / под общ. ред. С. Е. Гайдукевич, В. В. Чечета. – Минск : БГПУ, 2008. – 98 с.
3. Гонтаровська Н. Б. Вплив освітнього середовища на розвиток особистості школяра / Н. Б. Гонтаровська. – Одеса : СЛОВО, 2007. – 168 с.
4. Коршунова Н. Л. Единство и различие значений терминов «условие» и «средство» в педагогике / Н. Л. Коршунова // Новые исследования в педагогических науках / Сост. И. К. Журавлев, В. С. Шубинский. – М. : Педагогика, 1991. – [Вып. 1(57)]. – 96 с.
5. Кондрашова Л. В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс: реалии и перспективы / Лидия Валентиновна Кондрашова. – Кривой Рог, 2007. – 474 с.
6. Кузьминский А. И. Образовательная среда как фактор становления будущего профессионала-гражданина / А. И Кузьминский // Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование: сб. с научни стати. – Габрово : «ЕКС-ПРЕС» ООД, 2013. – С. 100–102.
7. Крылова Н. Б. Культурология образования / Н. Б. Крылова. – М. : Народное образование, 2000. – 180 с.
8. Философский словарь / ред. И. Т. Фролов. – М.: Политиздат, 1987. – 588 с.
9. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 365 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.