Навчально-дослідницька робота – складник професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищої школи

Основний зміст статті

Вікторія Іванова
Людмила Григоренко

Анотація

Іванова В. В., Григоренко Л. В. Навчально-дослідницька робота – складник професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищої школи.


У статті обґрунтовуються мета, завдання, шляхи навчально-дослідницької роботи майбутніх учителів відповідно до нової освітньої парадигми, що реалізується через подолання формалізму у педагогічній діяльності та формування позитивної мотивації студентів, настанови на заняття науковою роботою, залучення їх до систематичної науково-дослідницької діяльності.

Деталі статті

Як цитувати
Іванова, В., & Григоренко, Л. (2014). Навчально-дослідницька робота – складник професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищої школи. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 42-46. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2951
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу [Електронний ресурс / В. Андрущенко. – Режим доступу :http://library.uipa.kharkov.ua/library/Documents/BolonProz/3/3_11.htm
2. Про вищу освіту : Закон України від 17.01.02 No 2984-ІІІ // ВВР. – No 20. – Ст. 134.
3. Рябов А. Каждая профессия имеет свои штампы / А. Рябов // Директор школы. – 2004. - No 10. – С. 44–47.
4. Скаткин М. Н. О критериях эффективности и качества завершенных научно-педагогических исследований / М. Н. Скаткин // Советская педагогика. - 1980. - No 5. - С. 24–48.
5. Указ Президента України від 17. 02. 2004 р. No 199 / 2004 «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/199/2004.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.