Стан проблеми формування вмінь міжкультурного спілкування у студентів у педагогічній теорії та практиці

Основний зміст статті

Людмила Коржова
Олена Катеруша

Анотація

Коржова Л. С. Катеруша О. В. Стан проблеми формування вмінь міжкультурного спілкування у студентів у педагогічній теорії та практиці.


У статті розглянуто стан проблеми формування вмінь міжкультурного спілкування у студентів в педагогічній теорії і практиці. Виокремлено у змісті комунікативної компетенції складники: когнітивну, лінгвістичну, інформативну, прагматичну, культурологічну компетенції. Проаналізовано зміст складників культурологічної компетенції: аутокомпетенції, міжкультурного спілкування, міжкультурної адаптації.

Деталі статті

Як цитувати
Коржова, Л., & Катеруша, О. (2014). Стан проблеми формування вмінь міжкультурного спілкування у студентів у педагогічній теорії та практиці. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 46-50. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2952
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Гез Н. Н. Формирование коммуникативной компетентности как объект зарубежных методических исследований / Н.Н. Гез // Иностранные языки в школе. – 1985. – No2. – С. 17–24.
2. Методы системного педагогического исследования. – Л.: ЛГУ,1980. – 172 с.
3. Сафонова В. В. Культуроведение в системе современного языкового образования / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2001. – No3. – С. 17–23.
4. Соколова В. В. Культура речи и культура общения / В. В. Соколова. – М.: Просвещение, 1995. – 191 с.
5. Сухарев В. А. Этика и психология делового человека / В.А. Сухарев. – М., 1997. – 400 с.
6. Фаенова М. О. Обучение культуре общения на английском языке: [науч. теор. пособие] / М.О. Фаенова. – М.: Высшая школа, 1991. – 144 с.
7. Холеева И. И. Основы теории обучения пониманию иностранной речи / И.И. Холеева. – М.: Высшая школа, 1989. – 236 с.
8. Шихирев П. Н. Проблемы исследований межгрупповых отношений / П.Н. Шихирев // Психологический журнал. – 1992. – Т.13. – No1. – С. 15–23.
9. Fisher G. International Negatiation: A Cross-Cultural Perspective. – Yarmouth, MF: Intercultural Press, 1980. – 218 p.
10. Hall E.,Hall M. Hidden Differences Studies in International Communication How to communicate with the Germans. – Hamburg: Stern Magazine, 1983. – 163 p.
11. Hall E., Understanding Cultural Differences : Germans, French and Americans. – Yarmouth, ME: Intercultural Press, 1990 – 261 p.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.