Самопізнання як основа професійно-етичного розвитку педагогічних працівників

Основний зміст статті

Людмила Ключова

Анотація

Ключова Л. С. Самопізнання як основа професійно-етичного розвитку педагогічних працівників.


У статті проаналізовано зміст поняття «самопізнання», його значення для професійно-етичного розвитку педагогічних працівників. Висвітлено роль образу Я-концепції для виявлення позитивних якостей особистості. Педагогу запропоновано самостійно визначати рівень професійно-етичного розвитку за допомогою: 1) анкетування, 2) тестування, 3) НЛП-методик, 4) виконання творчих завдань. Розглянуто НЛП-методику визначення типу особистості та можливості її використання педагогічними працівниками у фаховій діяльності. Складниками самопізнання визначено: самоаналіз (рефлексію), самооцінку, самоконтроль, саморегуляцію. Запропоновано вважати самопізнання трудомістким процесом щоденної праці педагога над собою.

Деталі статті

Як цитувати
Ключова, Л. (2014). Самопізнання як основа професійно-етичного розвитку педагогічних працівників. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 50-54. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2953
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Bentham J. Deontology; or, The science of morality : in to volumes. − Vol. II / J. Bentham. – London, 1834. – 316 p. // [Electronic resource]. – Mode of access: books google.com
2. Бергер Е. Как добиваться свого с помощью НЛП. 49 простых правил / E. Бергер. – M. : Эксмо, 2013. – 128 с.
3. Петрушенко В. Л. Тлумачний словник основних філософських термінів / В. Л. Петрушенко. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 264 с.
4. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога: [навч. посіб.] / Л. Л. Хоружа. – К. : Академвидав, 2012. – 208 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.