Удосконалення лексичних умінь і навичок студентів у процесі навчання української мови (за професійним спрямуванням)

Основний зміст статті

Олена Пасічна

Анотація

Пасічна О. В.Удосконалення лексичних умінь і навичок студентів у процесі навчання української мови (за професійним спрямуванням).


У статті обґрунтовується необхідність застосування системи тренувальних вправ задля вдосконалення лексичних умінь і навичок студентів у сфері професійного спілкування. Запропонована система роботи дозволяє розширити словниковий запас студентів та попередити виникнення лексичних помилок.

Деталі статті

Як цитувати
Пасічна, О. (2014). Удосконалення лексичних умінь і навичок студентів у процесі навчання української мови (за професійним спрямуванням). Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 84-90. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2961
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – К. : Каравела, 2005. – 352 с.
2. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / [Пентилюк М. І., Караман С. О., Караман О. В. та ін.] ; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с.
3. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2013. – 696 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.