Шляхи розвитку в майбутніх економістів управлінських якостей і навичок роботи в команді

Основний зміст статті

Леся Потапкіна

Анотація

Потапкіна Л. В. Шляхи розвитку в майбутніх економістів управлінських якостей і навичок роботи в команді.


У статті виокремлено найважливіші здібності та якості, якими повинні володіти сучасні фахівці з менеджменту, визначено зачади досягнень менеджерів, економістів, подано методичні настанови, необхідні для ділової активності вдосконалення професійних здібностей, надано поради задля досягнення успіху на початковому етапі, наведено приклади використання в навчальному процесі ділових, імітаційних, інтелектуальних ігор та тренінгів, здійснили оцінку компетенцій.

Деталі статті

Як цитувати
Потапкіна, Л. (2014). Шляхи розвитку в майбутніх економістів управлінських якостей і навичок роботи в команді. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 90-96. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2962
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Бережна В. Підготовка майбутніх менеджерів до інноваційної професійної діяльності з використанням новітніх засобів навчання / Вікторія Бережна // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – Випуск 468. – С. 21–27.
2. Хасина П. Л. Ролевой состав команды и динамика ее эффективности / П. Л. Хасина // Вопросы психологии: научный журнал. – 2009. – No4. – С. 91–98.
3. Тэрбин П. Стратегические игры / Тэрбин Патрик; пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс клуб, 2003. – 264 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.