Організаційно-педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутнього перекладача

Основний зміст статті

Ростислав Тарасенко

Анотація

Тарасенко Р. А. Організаційно-педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутнього перекладача.


Розглянуто питання інформаційної компетентності майбутніх перекладачів та її формування на основі базових компетенцій. Запропоновано засоби формування інформаційної компетентності студентів-перекладачів відповідно до концепції створення світового освітнього простору та з урахуванням особливостей національної системи освіти.

Деталі статті

Як цитувати
Тарасенко, Р. (2014). Організаційно-педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутнього перекладача. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 96-103. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2963
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Баловсяк Н. Х. Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста / Н. Х. Баловсяк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно- орієнтовані системи навчання. Збірник 11. – К.: НПУ, 2006. – С.3–6.
2. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – No 5 (13). – Режим доступу: http: //www.ime.edu- ua.net/em.html
3. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». –2002. – 23 апреля. – Режим доступу: http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm
4. Чміль А. І. Структура і зміст інформаційної компетентності педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу / А. І. Чміль, М. П. Загорний / Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць. Ун-т менедж. освіти НАПН України. – 2011. – Випуск 4 (17) – С. 183–190.
5. Яковлева А. М. Сучасний тлумачний словник української мови / А. М. Яковлева, Т. М. Афонський. – Харків.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007 – 672 с.
6. Information Literacy Competency Standards for Higher Education [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.