Методичні аспекти проектування комунікативної взаємодії студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням

Основний зміст статті

Неоніла Тільняк

Анотація

Тільняк Н. Методичні аспекти проектування комунікативної взаємодії студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням.


У статті розкрито методичні аспекти проектування комунікативної взаємодії студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням, окреслено дидактичний діапазон практичного аспекту мови фаху, описано специфіку реалізації завдань найбільш уживаних форм монологічного й діалогічного мовлення в контексті майбутньої їхньої професійної діяльності.

Деталі статті

Як цитувати
Тільняк, Н. (2014). Методичні аспекти проектування комунікативної взаємодії студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 103-108. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2964
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Андреев А. Л. Компетентностная парадигма в образовании : опыт философско-методологического анализа / А. Л. Андреев // Педагогика. – 2005. – No 4. – С. 19–27.
2. Барановська Л. В. Формування культури мови студентів аграрного вузу (на матеріалах навчання з дисципліни «Ділова українська мова») : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Барановська Лілія Володимирівна. – К., 1995. – 236 с.
3. Беляева Л. А. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального образования / Людмила Александровна Беляева. – Санкт-Петербург – Радом, 1997. – 227 с. 4. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем / Владимир Павлович Беспалько. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1997. – 252 с.
5. Власова О. І. Педагогічна психологія : [навч. посіб.] / Олена Іванівна Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.
6. Выготский Л. С. Педагогическая психология ; под ред. В. В. Давыдова / Лев Семенович Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
7. Зимняя И. А. Психологические особенности восприятия лекции в аудитории / Ирина Алексеевна Зимняя. – М. : Знание, 1970. – 30 с.
8. Караман С. О. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Караман, О. В. Караман , М. Я. Плющ [та ін.] ; за ред. С. О. Караман. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 560 с.
9. Любашенко О. В. Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі : [монографія] / Олеся Вадимівна Любашенко. – Ніжин : Аспект –
Поліграф, 2007 . – 296 с.
10. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / [Пентилюк М. І., Караман С. О., Караман О. В. та ін.] ; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2009. – 400 с.
11. Тоцька Н. Л. Формування професійно зумовленого мовлення студентів технічного ВНЗ (з технологічних спеціальностей легкої промисловості) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тоцька Наталія Леонідівна. – К., 2001. – 215 с.
12. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Караман С. О., Караман О. В., Копусь О. А., Тихоша В. І. та ін.; за ред. С. О. Караман,
О. А. Копусь. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 544 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.