Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців на основі соціального співробітництва академічних груп

Основний зміст статті

Оксана Тур

Анотація

Тур О. М. Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців на основі соціального співробітництва академічних груп.


У статті визначено поняття «комунікативні вміння», «соціальне партнерство», «академічна група», виокремлено мовленнєві, діалогові, презентаційні типи комунікативних умінь, з’ясовано етапи і принципи їх формування у студентів вищої школи.

Деталі статті

Як цитувати
Тур, О. (2014). Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців на основі соціального співробітництва академічних груп. Освітній вимір, 40, 108-113. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2965
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Валуев С. А. Организационный менеджмент : [уч. пособие] / С. А. Валуев, А. В. Игнатьева. – М. : Проспект, 2005. – 190 с.
2. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : [підручник] / О. А. Грішнова. – К., 2004. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws.
3. Єгорова В. С. Культура мовлення сучасної молоді / В. С. Єгорова // Дослідження з лексикології і граматики української мови, 2012. – Вип.9. – С. 74–78.
4. Жуков Ю. М. Коммуникативный тренинг / Ю. М. Жуков. – М. : Гардарики, 2003. – 223 с.
5. Нестерева Э. Социальное партнерство и коллективное трудовое право / Э. Нестерева // Российская юстиция, 2004. – No 1. – С. 26.
7. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : [підручник] / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.
8. Семигин Г. Ю. Социальное партнерство / Г. Ю. Семигин. – М.: Из-во «Мысль», 1996. – 206 с.
9. Тищенко В. А. Классификация коммуникативных умений студентов / В. А. Тищенко // Знание. Понимание. Умение. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.lib.znate.ru
10. Ткач Л. Культура мови як важливий чинник підготовки фахівців-документознавців / Л. М. Ткач, І. В. Рибалко // Дослідження з лексикології і граматики української мови, 2010. –
Вип. 9. – С. 291–302.
11. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : [навч. посіб. для самост. роботи студента] / О. В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 304 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.