Компетентності майбутнього інженера у процесі графічної підготовки

Основний зміст статті

Людмила Цвіркун

Анотація

Цвіркун Л. О. Компетентності майбутнього інженера у процесі графічної підготовки.


У статті розглянуто наукові поняття «компетентнісний підхід», «компетенція», «компетентність», з’ясовано сутність використовуваних понять в аспекті компетентнісного підходу, виокремлено компетентності майбутнього інженера в процесі графічної підготовки, які є невід’ємним складником проектно-конструкторської діяльності.

Деталі статті

Як цитувати
Цвіркун, Л. (2014). Компетентності майбутнього інженера у процесі графічної підготовки. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 114-118. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2966
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище». – М. : ЮНЕСКО, 1996. – 31 с.
2. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. –No 10. – С. 8–14.
3. Закон України «Про вищу освіту» No 2984-ІІІ від 17 січня 2002 р. // Вісник Верховної Ради України. – 2002. – No 20. – С. 134.
4. Зимняя И. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – No 5. – С. 34–42.
5. Иванова Т. В. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11-летней школы: анализ, проблемы, выводы / Т. В. Иванова // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. – No1. – С. 16–20.
6. Муравлев И. О. Формирование специалистов в области техники и технологии для инновационной инженерной деятельности [Электронный ресурс] / И. О. Муравлев, О. В. Блейхер. – Режим доступу: http://aeer.cctpu.edu.ru /winn/magazine/m2/st25.pdf.
7. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року No344/2013 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
8. Шишов С. Е. Компетентностный подход к образованию как необходимость / С. Е. Шишов, И. Г. Агапов // Мир образования – образование в мире. – 2001. – No 4. – С. 8–19.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.