Організація навчальних та виробничих практик у процесі підготовки фахівців сфери туризму

Основний зміст статті

Галина Щука

Анотація

Щука Г. П. Організація навчальних та виробничих практик у процесі підготовки фахівців сфери туризму.


У статті аналізується рівень організації навчальних і виробничих практик у процесі підготовки вітчизняних бакалаврів з туризму. Автором оцінюється нормативна тривалість практик та встановлюються можливості її подовження; розглядається дієва технологія проектування процесу практичної підготовки та визначаються її недоліки; уточнюється принцип формування змісту практик та простежується зв’язок теоретичної та практичної підготовки.

Деталі статті

Як цитувати
Щука, Г. (2014). Організація навчальних та виробничих практик у процесі підготовки фахівців сфери туризму. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 118-123. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2967
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки вищої школи

Посилання

1. ГСВО МОН України 6.140103-2010. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» / М-во освіти та науки України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2010-11-08]. – К. : ЦІІНМВ КНТЕУ, 2010. – 14 с.
2. ДК 003:2010. Класифікатор професій. Національний класифікатор України [Електронний ресурс] : – [Чинний від 2010-11-01]. – Режим доступу : http://www.kadrоvik01.cоm.ua/ dk_01_11_2010 .html].
3. Конох А. Професійна підготовка фахівців спортивно-оздоровчого туризму в університеті / Анатолій Конох // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2009. – С. 59–61.
4. Положення про проведення практик студентів вищих навчальних закладів України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. No 93 / Кабінет Міністрів України. – [Зі змінами від 20. 12. 94 No 351]. – Режим доступу : http://mgu.cоm.ua/. – Заголовок з екрану.
5. Федорченко В. К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04 / Федорченко Володимир Кирилович. – К., 2005. – 872 с.
6. Яковенко Г. Наша миссия – подготовка профессионалов туризма / Г. Яковенко, Г. Романова // Высшее образование в России. – 2005. – No 10. – С. 62–68.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.