Критерії вибору учнями хімічного факультативу

Основний зміст статті

Роман Абжалов

Анотація

Абжалов Р. Р. Критерії вибору учнями хімічного факультативу.


У статті обґрунтовано критерії вибору учнями факультативного курсу з хімії на засадах становлення сучасного уроку та факультативу як форми диференційованого навчання. Зроблено спробу експериментального доведення визначених критеріїв на основі опитування учнів старшої школи.


 

Деталі статті

Як цитувати
Абжалов, Р. (2014). Критерії вибору учнями хімічного факультативу. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 124-129. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2968
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи

Посилання

1. Абжалов Р. Р. Деякі проблеми факультативного навчання хімії / Р. Р. Абжалов // Завдання і перспективи навчання хімії у профільній школі: Міжнародна наукова інтернет-конференція (Полтава, 18-24 квітня 2012 р.) : зб. наук. праць. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2012. – С. 5 – 8.
2. Абжалов Р. Міжпредметні факультативи та курси за вибором міжпредметного змісту як пріоритетний напрям навчання хімії / Роман Абжалов, Надія Чайченко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – No 6 (135).– С. 5–9.
3. Абжалов Р. Р. Назви хімічних елементів / Роман Абжалов. – Х. : Вид. група «Основа», – 2012 р. – 32 с. – (Серія «Наочно-дидактичні матеріали»).
4. Абжалов Р. Р. Хімічні елементи в організмі людини / Роман Абжалов. – Х. : Вид. група «Основа». – 2012 р. – 32 с.
5. Бондар В. І. Дидактика / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.
6. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. – [2-е вид., доп. й випр.]. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 522 с.
7. Кизенко В. І. Система підготовки вчителя до проведення факультативних занять / В. Кизенко // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – No 5. – С. 23 – 28.
8. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посібн.] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : Видавництво А.С.К., 2004 – 192 с.
9. Хуторской А. В. Современные педагогические инновации на уроке / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос» [Електронний ресурс]. – 2007. – 5 июля. – Режим доступу :
http://www.eidos.ru/journal/2007/0705-4.htm.
10. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дунник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.