Робочий зошит як засіб формування мовно-мовленнєвої компетентності старшокласників

Основний зміст статті

Вікторія Зінченко

Анотація

Зінченко В. М. Концептуальні засади формування мовно-мовленнєвих компетентностей учнів старших класів профільної школи.


У статті визначено мету й завдання профільного курсу української мови, сформульовано концептуальні засади вдосконалення змісту й організації навчання української мови учнів старших класів профільної школи на основі системного підходу та запропоновано концепцію навчання української мови у профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів (профіль – українська філологія).

Деталі статті

Як цитувати
Зінченко, В. (2014). Робочий зошит як засіб формування мовно-мовленнєвої компетентності старшокласників. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 129-136. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2971
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи

Посилання

1. Біляєв О. М. Проблемні ситуації й пізнавальні завдання на уроках мови / О. М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1974. – No 4. – С. 62-63.
2. Вятютнев М. Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах / М. Н. Вятютнев // Русский язык за рубежом. – 1977. – No 6. – С. 38–45.
3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 237 с.
4. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії : навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти / Станіслав Олександрович Караман. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.
5. Караман С. О. Зміст і технологія навчання української мови в гімназії : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02 / Станіслав Олександрович Караман. – К., 2000. – 425 с.
6. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного язика / Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. – 2001. – No 2. – С. 14–19.
7. Рожило Л. П. Метод спостереження на уроках мови / Л. П. Рожило, О. М. Шпортенко // Українська мова і література в школі. – 1973. – No 2. – С. 58–64.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.