Формування критичного мислення учнів на уроках російської мови та літератури як основа розвитку інноваційної особистості

Основний зміст статті

Ніна Медведєва

Анотація

Лисевич О. В., Медведєва Н. Г. Формування критичного мислення учнів на уроках російської мови та літератури як основа розвитку інноваційної особистості.


У статті розкрито прийоми й методи формування критичного мислення учнів, обґрунтовано їх уплив на розвиток інноваційної особистості. Доведено, що необхідними умовами для вияву критичного мислення учнів є наявність творчих особистостей, творчого процесу, творчого середовища.

Деталі статті

Як цитувати
Медведєва, Н. (2014). Формування критичного мислення учнів на уроках російської мови та літератури як основа розвитку інноваційної особистості. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 136-139. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2975
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи

Посилання

1. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
2. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – No 8. – С. 24 –28.
3. Література: Програми для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання // Російська словесність в школах України. – 2005. – No 3. – С. 19–21.
4. Російська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / Н. Г. Озерова, Г. О. Михайловська, Л. В. Давидюк, В. І. Статівка, К. І. Бикова. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005. – 64 с.
5. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології / Г. О. Сиротенко. – Харків : ВГ «Основа», 2003. – 92 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.