Використання міжпредметних зв’язків на уроках біології

Основний зміст статті

Олена Хороших

Анотація

Хороших О. В. Використання міжпредметних зв’язків на уроках біології.


У статті подано теоретичні відомості і практичні рекомендації щодо реалізації міжпредметних зв’язків на уроках біології, розглядаються проблеми використання міжпредметних зв’язків як засобу формування в учнів знань, обґрунтовуються щляхи збагачення навчальної та трудової діяльності дітей на основі міжпредметних зв’язків.

Деталі статті

Як цитувати
Хороших, О. (2014). Використання міжпредметних зв’язків на уроках біології. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 151-155. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2978
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи

Посилання

1. Берман В. П. Межпредметные связи как средство активизации познавательной деятельности учащихся / В. П. Берман // Формирование умений и навыков в области познавательной деятельности в процессе изучения основ наук: тезисы матер. всес. научной конф.; [ред. кол. Коротяев Б.И. и др.]. – Ч. 2. – Славянск, 1974. – 82 с.
2. Большой психологический словар / сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. – СПб. : Прайм - ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с.
3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
4. Волкова З. Междисциплинарные взаимодействия: поиск путей решения в школе / З. Волкова, М. Занин // Биология в школе. – 1990. – No 6 – С. 53.
5. Зверев И. Д. Общая методика преподавания биологии / И. Д. Звєрєв, А. Н. Мягкова. – М. : Просвещение, 1985 – 191 с.
6. Петрова И. Педагогические основы межпредметных связей / И. Петрова. – М., 1985. – 79 с. 7. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики / М. Н. Скаткин. – 2-е изд. – М. : Педагогика, 1984. – 96 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.