Проблеми фізичного виховання школярів через призму поглядів учителя

Основний зміст статті

Віктор Шутько

Анотація

Шутько В. В. Проблеми фізичного виховання школярів через призму поглядів учителя.


У статті розглядаються окремі проблеми сучасного фізичного виховання в школах промислового мегаполісу. Застосований метод анонімного анкетування серед учителів визначив їх професіональний потенціал, рівень і якість викладання предмету, відношення школярів до занять, підстави незадовільного здоров’я та фізичного розвитку школярів.

Деталі статті

Як цитувати
Шутько, В. (2014). Проблеми фізичного виховання школярів через призму поглядів учителя. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 155-160. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2979
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи

Посилання

1. Аксьонова О. П. Нова фізична культура: система методів навчання / О. П. Аксьонова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – No3. – С. 25–31.
2. Марченко С. І. Оцінка фізичного розвитку хлопців 6–10 років у контексті сучасних завдань фізичного виховання / С. І. Марченко, В. В. Іванов // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – No 8. – С. 10–13.
3. Пелешко І. М. Показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості учнів 1 класів загальноосвітніх навчальних закладів / І. М. Пелешко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб.наук.пр. /за ред. Єрмакова С.С. – Х. :ХДАДМ, 2013. – No8. – С. 65–68.
4. Ткачук С. В. Характеристики рухової активності хлопчиків і дівчат молодшого шкільного віку в умовах мегаполісу / С. В. Ткачук, О. В. Давиденко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. СеріяNo15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» / За ред. Г. М. Артюзова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013.Том 2 – Випуск 7. – С. 306–311.
5. Франків Є. Є. Позашкільна діяльність учнів середнього шкільного віку та її вплив на здоров’я / Є. Є. Франків // Науковий часопис Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова. Серія No15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт» / За ред. Г. М. Артюзова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Том 2 – Випуск 7. – С. 363–368.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.