Сукупність компонентів самостійної життєдіяльності випускників шкіл-інтернатів як основа формування їх життєвої компетентності

Основний зміст статті

Вікторія Яковлєва

Анотація

Яковлєва В. А. Сукупність компонентів самостійної життєдіяльності випускників шкіл-інтернатів як основа формування їх життєвої компетентності.


У статті розкривається сутність та зміст життєвої компетентності та самостійної життєдіяльності особистості, характеризуються основні компоненти самостійної життєдіяльності випускників шкіл-інтернатів, аналізується низка типових соціальних моделей їх поведінки та процес оволодіння соціальним досвідом для успішної реалізації в соціумі різних соціальних ролей з опорою на внутрішні ресурси, розглядається процес формування життєвої компетентності названого контингенту як сукупність компонентів самостійної життєдіяльності.

Деталі статті

Як цитувати
Яковлєва, В. (2014). Сукупність компонентів самостійної життєдіяльності випускників шкіл-інтернатів як основа формування їх життєвої компетентності. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 160-165. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2980
Розділ
Теоретико-практичні проблеми педагогіки загальноосвітньої школи

Посилання

1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / Ксения Александровна Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 с.
2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев // Избранные психологические труды: в 2 т. Т. 1 / Под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. – М. : Педагогика, 1980. – С. 16–178.
3. Кундозерова Л. И. Состояние проблемы социальной защиты воспитанников интерната в практике образования / [Электронный ресурс] / Людмила Ивановна Кундозерова. –
Режим доступа: //www.informika.ru/text/magaz/pedagog/ pedagog/a23.html.
4. Подкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / Павел Иванович Подкасистый. – М. : Педагогика, 1980. – 240 с.
5. Прихожан А. М. Подросток в учебнике и в жизни / А. М. Прихожан, П. Н. Толстых. – М. : Знание, 1990. – 79 с.
6. Сластенин В. А. Педагогика: инновационная деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М. : ИЧП Магистр, 1997. – 224 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.