Сучасні підходи до визначення сутності та структури освітнього середовища

Основний зміст статті

Тетяна Дороніна

Анотація

Дороніна Т. О. Сучасні підходи до визначення сутності та структури освітнього середовища.


У статті проаналізовано стан проблеми освітнього середовища у вітчизняній і зарубіжній педагогіці, окреслено структурні компоненти освітнього середовища, охарактеризовано сучасні підходи до визначення поняття «освітнє середовище».

Деталі статті

Як цитувати
Дороніна, Т. (2014). Сучасні підходи до визначення сутності та структури освітнього середовища. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 176-186. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2984
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Арендачук И. В. Образовательная среда вуза как фактор психолого-педагогических рисков [Электронный ресурс] / И. В. Арендачук // Материалы VII интернет-конференции «Образование в современном мире»: современные парадигмы открытого образовательного пространства. – Саратов. – Режим доступа : http://www.sgu.ru/files/nodes/77385/Arendachuk.pdf.
2. Беркимбаев К. М. Педагогические аспекты создания информационно-образовательной среды [Электронный ресурс] // К. М. Беркимбаев, Г. П. Мейрбекова, К. Б. Халилаева. –
Режим доступа : http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Pedagogica/2_83051.doc.htm.
3. Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання: зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука; Інститут засобів навчання АПН України. – К. : Атака, 2005. – С. 5–15.
4. Габа І. М. Освітнє середовище: соціально-психологічна парадигма / І. М. Габа // Актуальні проблеми психології. – 2010. – Т.7. – Вип. 22. – С. 27–31.
5. Гора О. В. Освітнє середовище як фактор формування національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів / О. В. Гора // Витоки педагогічної майстерності. – 2011. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 97–101.
6. Гущина Т. Н. Педагогическая сущность феномена «образовательная среда»: по материалам исследования / Т. Н. Гущина // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2011. – No 4. – С. 187–190.
7. Дороніна Т. О. Контамінація понять «освітній простір» та «освітнє середовище» в сучасному науково-педагогічному дискурсі / Т. О. Дороніна // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2013. – Вип. 39. – С. 177–184.
8. Пашков В. В. Освітнє середовище в системі післядипломної педагогічної освіти: методологічний аспект / В. В. Пашков // Гуманітарний вісник ЗДІА – 2012. – No 50. – С. 182–192.
9. Рибалко Л. М. Сучасні підходи до визначення поняття «навчальне середовище» / Л. М. Рибалко // Педагогічні технології. – 2010. – No 5 (96). – С. 41–44.
10. Савенков А. И. Образовательная среда / А. И. Савенков // Школьный психолог. – 2008. – No 19. – С. 4–5.
11. Савенков А. И. Предметно-пространственная среда как фактор развития личности ребенка [Электронный ресурс] / А. И. Савенков // Национальная Ассоциация Игрушечников России : [сайт]. – М. , 2007. – Режим доступа : http://www.rnta.ru/Presentation/Savenkov.pdf.
12. Чернецький І. С. Проектування навчальних середовищ на основі фрактальних властивостей їх складових / І. С. Чернецький // Вісник Черкаського університету. – 2012. – No 13 (226). – С. 138–143.
13. Шалаев И. К. От образовательных сред к образовательному пространству: понятие, формирование, свойства [Электронный ресурс] / И. К. Шалаев, А. А. Веряев // Педагог. – 1998. – No 4. – Режим доступа : http://www.uni-altai.ru/Journal/pedagog/pedagog_4/articl_1.html.
14. Ясвин В. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. Ясвин. – М. : Смысл, 2001. – 365 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.