Контекстне навчання у формуванні предметної компетентності на заняттях з біонеорганічної хімії

Основний зміст статті

Світлана Клименко

Анотація

Клименко С. О. Контекстне навчання у формуванні предметної компетентності на заняттях з біонеорганічної хімії.


У статті розглядаються особливості впровадження контекстного навчання на заняттях з біонеорганічної хімії в медичних коледжах задля формування предметної компетентності студентів. Охарактеризовано оцінку конструювання навчального процесу через діяльність. Запропоновано активні методи та форми організації навчальної діяльності, що сприяють реалізації контекстного навчання.

Деталі статті

Як цитувати
Клименко, С. (2014). Контекстне навчання у формуванні предметної компетентності на заняттях з біонеорганічної хімії. Педагогіка вищої та середньої школи, 40, 201-206. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2988
Розділ
Актуальні питання освіти

Посилання

1. Вербицкий А. А. Контекстное обучение: формирование мотивации / А. А. Вербицкий // Высшее образование в России. – 1998. – No 1. – С. 101–107.
2. Воробйова Т. В. Щодо реалізації положень контекстного навчання у процесі фахової підготовки майбутніх медиків [Електронний ресурс] / Т. В. Воробйова. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2011_19/files/P1911.pdf.
3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : [підручник] / І. М. Дичківська. – [2-ге вид., доп.]. – К. : Академвидав, 2012. – 349 с.
4. Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Н. П. Новолокова. – Х. : Основа, 2009. – 176 с.
5. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : [наук.-метод. посіб.] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.